Điều Khiển Gá Kẹp Khí Nén

Bộ Gá Kẹp Cơ Khí - Bộ gá kẹp tháo lắp nhanh, phục vụ gia công, sản xuất cơ khí. Gá kẹp thích hợp sử dụng cho sản xuất gia công hàng loạt trên các trung tâm gia công, máy phay, máy khoan, máy taro và các máy chuyên dụng khác. Kẹp nhanh, chính xác, chắc chắn, không tốn sức. Tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. Có các loại gá kẹp như: gá kẹp ngang, gá kẹp khí nén, gá kẹp cơ,... thuận tiện sử dụng và đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng. Điều Khiển Gá Kẹp Khí Nén chuyên dùng cho gá kẹp khí nén.

Sản phẩm đã xem