Vật Tư Máy Đục Lỗ

Vật Tư Máy Đục Lỗ - Chuyên dùng cho Máy Bắn Lỗ CNC hay máy đục lỗ là loại máy chuyện tạo ra các lỗ có kích thước và hính dáng giống nhau trên các bề mặt kim loại,trên thép tấm, thép dầm, thép cán nhà xưởng. Máy được ứng dụng chuyên để tạo ra các lỗ mồi dây cắt cho máy cắt dây. 

Ngoài máy đục lỗ CNC, chúng ta còn có máy xung phá - một dạng máy đục lỗ mini cũng sử dụng que đồng dẫn truyền dòng điện lên que đồng để gia công đục lỗ. Tuy nhiên, máy đục lỗ CNC vẫn đem lại chất lượng, kết quả chính xác tuyệt đối hơn so với máy xung phá do có lắp đặt đầu dẫn hướng que đồng.

Sản phẩm đã xem