Vật Tư Máy Mài Dao Phay

Vật Tư Máy Mài Dao Phay - Chuyên dùng cho Máy Mài Dao Phay là một thiết bị phụ trợ không thể thiếu trong mỗi xưởng cơ khí, có tác dụng mài lại các loại dao phay bị cùn hoặc mẻ trở nên sắc, bóng như mới. Máy mài dao phay thường được chia làm các loại phổ biến như: máy mài dao phay ngón, máy mài dao phay cầu, máy mài dao phay R (Máy mài dao phay Corner - Máy mài dao phay Bull Mill), máy mài thân me dao phay ngón, hoặc có những loại máy mài dao phay đa năng với 1 đầu mài mũi khoan, 1 đầu mài dao phay ngón.

Sản phẩm đã xem