Trung Tâm Gia Công Khoan Taro CNC

Trung tâm gia công khoan taro là loại máy kết hợp giữa cả máy tiện và máy phay CNC, đáp ứng các yêu cầu phay, tiện 3D, khoantaro,... Độ cứng tĩnh và động cao Đặc tính động cao của măm công cụ Độ chính xác cao (độ rung thấp) Độ lệch đường thấp Tăng cường độ mạnh của điểm trung tâm công cụ (Tool Center Point - TCP)

  • Độ cứng tĩnh và động cao
  • Đặc tính động cao của măm công cụ
  • Độ chính xác cao (độ rung thấp)
  • Độ lệch đường thấp
  • Tăng cường độ mạnh của điểm trung tâm công cụ (Tool Center Point - TCP)
  • Tăng cường tương tác giữa cơ học và phần mềm hệ thống điều khiển
  • Giao diện bảng điều khiển thân thiện với người dùng để điều khiển các quy trình gia công.
Sản phẩm đã xem