Đá Mài Khuôn Mẫu

Đá Mài Khuôn Mẫu là thanh đá mài dùng trong sản xuất khuôn mẫu, có tác dụng mài dũa khuôn mẫu. Tùy theo hình dạng khuôn mẫu có thể sử dụng thanh đá mài tròn hoặc dẹt. Các loại đá mài khuôn mẫu phổ biến là đá mài gốm Xebec (Đá ceramic), đá mài dầu BellStone, đá mài dầu Boride,... Ngoài ra, có thể sử dụng thêm bút giữ đá để hỗ trợ cố định thanh đá trong quá trình mài. Các loại đá mài đều có độ nhám (độ mịn), kí hiệu là "#" hay còn gọi là độ #. Độ # càng cao thì đá mài được xếp vào loại mài tinh, độ # thấp thì đá mài sẽ được xếp vào loại đá mài thô.

Danh mục và bảng giá các loại đá mài khuôn mẫu

Danh mục Bảng giá Danh mục  Bảng giá
Đá mài dầu Boride Xem bảng giá  Đá gốm mài dũa YFS Xem bảng giá
Đá mài dầu Bellstone Xem bảng giá Đá gốm mài dũa Besida Xem bảng giá
Đá mài dầu Yanzhi Stone Xem bảng giá Đá mài Ceramic Ceraton Xem bảng giá
Đá mài dầu Black Cow Xem bảng giá Đá mài gốm Xebec Xem bảng giá
Đá mài dầu Black Stone Xem bảng giá Đá Cristone Ceramic mài dũa Xem bảng giá
Đá mài dầu Ruby  Xem bảng giá Đá mài dầu Gresswein Stone Xem bảng giá
Đá gốm mài khuôn mẫu GreenSun Xem bảng giá Bộ mài dũa tống hợp Besida Xem bảng giá

 

Sản phẩm đã xem